1. കരാറിന്റെ വിഷയം.
  • ഈ കരാർ https://healthy-food-near-me.com വെബ്‌സൈറ്റിന് സാധുതയുള്ളതാണ്, മാത്രമല്ല ഈ സൈറ്റുകളുടെ ഉപയോക്താവും സൈറ്റുകളുടെ ഉടമയും തമ്മിൽ ഇത് അവസാനിക്കുന്നു (ഇനി മുതൽ https://healthy-food-near-me.com )
  • സൈറ്റ് ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് https://healthy-food-near-me.com സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സംഭരിക്കുന്നതിനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള നടപടിക്രമം ഈ കരാർ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഉപയോക്താവ് സ്വകാര്യ ഡാറ്റ പൂരിപ്പിക്കുന്നു.
  • വിവരങ്ങൾ‌, ഒരു അറിയിപ്പ്, ഏതെങ്കിലും http://healthy-food-near-me.com സൈറ്റുകളിൽ‌ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്, ഉപയോക്താവ് ഈ കരാർ‌ ശ്രദ്ധാപൂർ‌വ്വം വായിക്കുകയും അതിന്റെ നിബന്ധനകളുമായി പൂർണ്ണ കരാർ‌ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഈ ഉടമ്പടിയുമായി പൂർണ്ണ സമ്മതം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഉപയോക്താവ് സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗമാണ്.
  • ഈ കരാറിലെ നിബന്ധനകളോട് വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ പോസ്റ്റുചെയ്യാനോ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്താനോ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കരാറുകളിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉള്ളപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ പ്രായത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത വ്യക്തിയല്ലെങ്കിലോ ഉപയോക്താവിന് അവകാശമില്ല. ആരുടെ താൽ‌പ്പര്യാർ‌ത്ഥം വിവരങ്ങൾ‌ പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നു, അറിയിപ്പ്.
  • സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈറ്റുകളിൽ‌ വിവരങ്ങൾ‌ പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഉപയോക്താവ് വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയിൽ‌ പ്രവേശിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ‌, ഈ ഡാറ്റ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ‌ നൽ‌കുന്നു, കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ‌, സൈറ്റിൽ‌ എന്തെങ്കിലും പ്രവർ‌ത്തനങ്ങൾ‌ നടത്തുന്നു, കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ‌ സൈറ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, ഉപയോക്താവ് വ്യക്തമായി സമ്മതിക്കുന്നു ഈ കരാറിന്റെ നിബന്ധനകളും ഈ കരാറിന്റെ നിബന്ധനകൾ‌ക്ക് വിധേയമായി ഉപയോക്തൃ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സംഭരിക്കുന്നതിനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം: //healthy-food-near-me.com.
  • ഈ ഉടമ്പടി നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല കൂടാതെ https://healthy-food-near-me.com, ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ രസീത്, സംഭരണം, പ്രോസസ്സിംഗ്, ഉപയോഗം, വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയ്‌ക്ക് ഉത്തരവാദിയല്ല, കൂടാതെhttps-ന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാത്തതോ ആയ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് //healthy-food-near-me.com, കൂടാതെ AvtoTachki ജീവനക്കാർ അല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ .com, ഈ വ്യക്തികളുടെ സൈറ്റുകളിലേക്കോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്കോ സേവനങ്ങളിലേക്കോ ഉപയോക്താവിന് https://healthy-food-near-me വഴി ആക്‌സസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും .com അല്ലെങ്കിൽ വാർത്താക്കുറിപ്പ്. മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള, എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത അവസ്ഥയിൽ സൈറ്റിന്റെ ഡാറ്റാബേസിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേയൊരു വിവരമാണ് ഈ ഉടമ്പടി, ഇത് https://healthy-food-near-me.com-ൽ മാത്രം ലഭ്യമാണ്.
  • തന്റെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെയും അംഗീകാര ഡാറ്റയുടെയും സുരക്ഷയും പരിരക്ഷയും അവഗണിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് അക്ക and ണ്ടിലേക്കും വ്യക്തിഗത, മറ്റ് ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റയിലേക്കും അനധികൃതമായി പ്രവേശനം നേടാമെന്ന് ഉപയോക്താവ് സമ്മതിക്കുന്നു. https://healthy-food-near-me.com അത്തരം ആക്സസ് മൂലമുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിയല്ല.
 2. വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ നേടുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം.
 1. https://healthy-food-near-me.com may collect personal information, namely: name, surname, date of birth, contact numbers, email address, region and location of the User, the password for identification. https://healthy-food-near-me.com may also collect other information:
  • ഇത് അനുസരിച്ച് സേവനങ്ങൾ നൽകാനുള്ള കുക്കികൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, സന്ദർശനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു കൊട്ടയിൽ ഡാറ്റ സംഭരിക്കുക;
  • ഉപയോക്താവിന്റെ ഐപി വിലാസം.
 2. എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ, ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ മാറ്റമില്ല. വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഉപയോക്താവിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. Https: //healthy-food-near-me.com ന് ആവശ്യമെങ്കിൽ, നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാനും നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ സ്ഥിരീകരണം അഭ്യർത്ഥിക്കാനും അവകാശമുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ, ഉപയോക്താവിന് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്.
 3. ഉപയോക്തൃ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം.
 4. https://healthy-food-near-me.com can use your name, region, and city where you live, email address, phone number, password to identify you as a user https://healthy-food-near-me.com.https://healthy-food-near-me.com may use your contact information to process our newsletter, namely to notify you of new opportunities, promotions, and other news ofhttps://healthy-food-near-me.com. The user can always refuse to conduct mailings according to his contact information. The processing of personal data may be carried out to implement civil law, tax and accounting relations, fulfill contractual obligations to provide services, provide access to the site’s service, identify the client as a site user, provide offer services, process payments, mailing addresses, creating and implementing bonus programs, sending commercial offers and information by mail, e-mail, offering new services, before any information other than the subject of the contract, settlement transactions, reporting, bookkeeping, and management accounting, improving the quality of services, providing website services, posting information, customer announcements on the website of the owner of a personal database, simplifying work with the website and improving its materials.
 5. ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് ആക്സസ് നൽകുന്ന നിബന്ധനകൾ.
 6. https://healthy-food-near-me.com does not transfer personal data and other information to third parties, except as provided below. According to this Agreement, users have grantedhttps://healthy-food-near-me.com the right to disclose, without limitation of validity and territory, personal data, and other user information to third parties https://healthy-food-near-me.com services, in particular. Still, not exclusively, process applications, payments, deliver packages. Third parties may use user information only if they provide https://healthy-food-near-me.com services and only the information that is necessary to provide the service. Also, the disclosure of personal data without the consent of the User or a person authorized by him is allowed in cases specified by law, and only in the interests of national security, economic welfare, and human rights, in particular, but not exclusively:
  • അത്തരം ഡാറ്റയും വിവരങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനും സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവകാശമുള്ള സംസ്ഥാന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ന്യായമായ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം;
  • https://healthy-food-near-me.com- ന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഉപയോക്താവ് ഈ ഉടമ്പടിയുടെ നിബന്ധനകളും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ https://healthy-food-near-me.com ഉം മറ്റ് കരാറുകളും ഉടമ്പടികളും ലംഘിക്കുന്നു. ഉപയോക്താവ്.
 7. ഈ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റാം / ഇല്ലാതാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അൺസബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യുക.
 1. ഏത് സമയത്തും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കഴിയും മാറ്റുക / ഇല്ലാതാക്കുക സ്വകാര്യ വിവരം (ഫോൺ) അല്ലെങ്കിൽ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഉപയോക്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുടെ ലഭ്യത ആവശ്യമായ https://healthy-food-near-me.com- ന്റെ ചില സവിശേഷതകളുടെ പ്രവർത്തനം വിവരങ്ങൾ മാറ്റുന്ന/ഇല്ലാതാക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചേക്കാം.
 2. ഉപയോക്താവ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതുവരെ ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ സംഭരിക്കപ്പെടും. വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനോ മറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗിനെക്കുറിച്ചോ ഉപയോക്താവിന്റെ മതിയായ അറിയിപ്പ് ഉപയോക്താവ് വ്യക്തമാക്കിയ ഇ-മെയിലിലേക്ക് അയച്ച ഒരു കത്ത് (വിവരങ്ങൾ) ആയിരിക്കും.
 3. ഡാറ്റ പരിരക്ഷ.
 1. https://healthy-food-near-me.com takes all necessary measures to protect data from unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction. These measures include inter alia, internal verification of data collection, storage and processing processes, and security measures; all data that https://healthy-food-near-me.com collects is stored on one or more secure database servers and cannot be accessed from outside our corporate network.
 2. https://healthy-food-near-me.com provides access to personal data and information only to those employees, contractors, and agents of https://healthy-food-near-me.com who need to have this information to carry out operations performed on our behalf. Agreements have been signed with these persons in which they undertake to maintain confidentiality and may be liable to penalties, including dismissal and criminal prosecution if they violate these obligations. The user has the rights stipulated by the Law of our country “On the Protection of Personal Data” dated June 1, 2010, N 2297-VI.
 3. ചോദ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം.
 4. നിങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്ന വിവരങ്ങൾ‌ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ‌, ആശംസകൾ‌, പരാതികൾ‌ എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കിൽ‌, ദയവായി ഇമെയിൽ‌ വിലാസവുമായി ബന്ധപ്പെടുക: Support@healthy-food-near-me.com. രേഖാമൂലമുള്ള അഭ്യർത്ഥനയ്‌ക്കും അവന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയും അധികാരവും സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രമാണം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഡാറ്റാബേസിന്റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നേടുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോക്താവിന് നൽകിയേക്കാം.
 5. സ്വകാര്യതാ നയത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ.
 6. സ്വകാര്യതാ നയത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ‌ ഞങ്ങൾ‌ മാറ്റിയേക്കാം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഞങ്ങൾ വ്യവസ്ഥകൾ പേജിൽ പതിപ്പ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കും, അതിനാൽ ആനുകാലികമായി പരിശോധിക്കുക https://healthy-food-near-me.com/privacy/ കരാറിലെ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും അവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നിമിഷം മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച്, ഉപയോക്താവ് സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള പദങ്ങളിൽ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന്റെ പുതിയ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതായി ഉപയോക്താവ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.
 7. അധിക നിബന്ധനകൾ.
 1. https://healthy-food-near-me.com is not liable for damage or loss incurred by the User or third-parties as a result of a misunderstanding or misunderstanding of the terms of this Agreement, instructions on the procedure for using the Site, regarding the procedure for posting data, and other technical issues.
 2. സ്വകാര്യതാ നയത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥ, ഏതെങ്കിലും നിർദ്ദേശം, ഉപവാക്യം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗം എന്നിവ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമോ അസാധുവോ ആണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഇത് നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമല്ലാത്ത അവശേഷിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളെ ബാധിക്കില്ല, അവ നിലനിൽക്കുന്നു സമ്പൂർണ്ണ ബലപ്രയോഗവും സാധുതയുള്ളതുമാണ്, കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും അസാധുവായ വ്യവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടികളുടെ തുടർനടപടികളില്ലാതെ നിറവേറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യവസ്ഥ, ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ സാധുതയും നടപ്പാക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പരിധിവരെ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നു.
 3. പരസ്യത്തിന്റെ പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റ് ഉൾപ്പെടെ, സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ ഈ കരാർ ഉപയോക്താവിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഉപയോക്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ഉൾപ്പെടെ സൈറ്റിൽ സംഭരിക്കുന്നതുവരെ സാധുവാണ്.
 4. ഈ സ്വകാര്യതാ നയം അംഗീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നു സ്വകാര്യതാ നയവും ഉപയോഗ നിബന്ധനകളും ഗൂഗിൾ.